Beslut: Minimiutbudet av hyra förbindelser - relevant marknad och SMP-bedömning - 6 juli 2004

2004-07-06

Detta beslut ersätts av PTS beslut 2010-12-09.