Beslut: Minimiutbudet av hyrda förbindelser - skyldigheter Telia Sonera - 6 juli 2004

2004-07-06

Detta beslut ersätts av PTS beslut 2010-12-09.