Beslut: Terminering av samtal i mobilnät - skyldigheter Telia Sonera, Tele 2 och Vodafone - 6 juli 2004

2004-07-06

Detta beslut har ersatts av PTS beslut 2010-11-03.