Beslut: Terminering, originering, förmedling - skyldigheter Telia Sonera - 6 juli 2004

2004-07-06