Beslut att reservera nummer 118 400 för nummerupplysning för funktionshindrade - 12 oktober 2004

2004-10-12