Beslut om skyldigheter för bitströmstillträde för Telia Sonera - 04-6949 - 24 november 2004

2004-11-24

Detta beslut har ersatts av PTS beslut 2010-05-24.