Föreläggande: Tele2 - 04-9991 - 15 december 2004

2004-12-15

PTS förelägger Tele2 att sänka de minutavgifter andra operatörer betalar för telefonsamtal som avslutas i Tele2:s mobilnät.
Pressmeddelande