Föreläggande: Vodafone - 04-9992 - 15 december 2004

2004-12-15

PTS förelägger Vodafone att sänka de minutavgifter andra operatörer betalar för telefonsamtal som avslutas i Vodafones mobilnät.
Pressmeddelande