Underrättelse: Telia Sonera - flytt av bredband - 04-16057 - 22 december 2004

2004-12-22

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag underrättat Telia Sonera om att det ska gå lika snabbt för en bredbandskund, som flyttar och behåller telefonnummer och leverantör, att få sitt bredband installerat på ny adress oavsett om kunden är kund hos Telia Sonera eller något annat bolag.