Underrättelse: Telia Sonera - telestationer - 04-14965 - 22 december 2004

2004-12-22

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag underrättat Telia Sonera att bolaget inte får reservera och använda utrymme i telestationer för att erbjuda bredband till konsumenter om de samtidigt eller tidigare nekat konkurrerande bredbandsoperatörer tillträde. Detta innebär att telestationer inte tillhandahålls på lika villkor.