Underrättelse till Telia Sonera om att tillhandahålla kopparaccessförbindelser - 04-10453 - 30 juli 2004

2004-07-30