Underrättelse till TeliaSonera - 19 oktober 2004

2004-10-19

PTS underrättelse till TeliaSonera om att de priser bolaget tar ut av andra operatörer när operatörernas abonnenter ringer till TeliaSoneras mobilnät är för höga.