Underrättelse till TeliaSonera om fakturering av betalteletjänster - 22 september 2004

2004-09-22