Underrättelse till Vodafone - 19 oktober 2004

2004-10-19

PTS underrättelse till Vodafone om att de priser bolaget tar ut av andra operatörer när operatörernas abonnenter ringer till Vodafones mobilnät är för höga.