Beslut - Avslag på begäran om förlängt NMT-tillstånd - 05-11312 - 24 november 2005

2005-11-24