Beslut - Ingen omprövning av underrättelse, 15 december 2004, om kostnadsorienterad ersättning vid samtrafik - 11 februari 2005

2005-02-11

PTS har beslutat att inte ompröva underrättelsen till Telia Sonera den 15 december 2004 om kostnadsorienterad ersättning vid samtrafik.