Beslut - marknaderna för telefonitjänster som tillhandahålls via fast nätanslutningspunkt - dnr 046945 - 15 september 2005

2005-09-15

PTS har idag beslutat att inte införa regler på marknaderna för telefonsamtal i fasta nätet och marknaden för samtal från mobiltelefon. Skälet är att marknaderna, enligt PTS analyser, utvecklas mot effektiv konkurrens.
Läs mer