Beslut - skyldigheter vid analoga TV-sändningar via marknätet - dnr 05-8674/23 - 15 december 2005

2005-12-15

PTS har den 24 oktober 2007 upphävt besluten rörande analoga TV-sändningar med anledning av att det analoga TV-nätet släcktes ned i oktober 2007.