Beslut - skyldigheter vid analoga ljudradiosändningar via marknät - dnr 05-8677/23 - 15 december 2005

2005-12-15

PTS har fattat beslut om Teracoms skyldigheter vid analoga ljudradiosändningar via marknätet.

Detta beslut ersätts av PTS beslut 2010-02-19.