Beslut i tvistlösningsärende mellan Song och TeliaSonera - dnr 05-9119 - 2 november 2005

2005-11-02

PTS har meddelat beslut i tvistlösningsärende mellan Song och TeliaSonera angående TeliaSoneras rätt till ersättning från Song för röstsamtal som avslutas i TeliaSoneras fasta nät och oavsett i vilket nät samtalet börjar.

Sammanfattning (60 kB)