Beslut i tvistlösningsärende mellan Vodafone och TeliaSonera - dnr 05-9262 - 2 november 2005

2005-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan TeliaSonera och Vodafone angående Vodafones rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i Vodafones mobila nät och oavsett i vilket nät samtalet börjar.

Enligt beslut av PTS den 6 juli 2004 är Vodafone skyldigt att fr.o.m. denna dag tillämpa kostnadsorienterad ersättning i enlighet med den s.k. LRIC-modellen och en av myndigheten framtagen prismetod.

Genom tillämpning av LRIC-modellen och prismetoden har PTS bestämt Vodafones kostnadsorienterade pris till högst i genomsnitt 0,7254 kr per terminerad minut. Denna prissättning gäller för tidsperioden fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter tills annat avtalas eller förordnas.