Beslut om abonnentnummer för geografiskt oberoende tjänster - dnr 05-9468 - 22 april 2005

2005-04-22