Beslut om nummerserie för telematik - dnr 04-9134 - 24 februari 2005

2005-02-24