Beslut/tillsynsrapport Teliasonera angående stormen Gudrun - dnr: 05-1840 - 23 juni 2005

2005-06-23