Marknadsbeslut - digital TV - dnr 04-6953 - 22 juni 2005

2005-06-22

PTS har fattat beslut om tre marknader där konkurrensen inte fungerar inom området överföring av radio och TV. Det gäller analog och digital marksänd TV samt nationell analog ljudradio. Teracom har identifierats som aktör med betydande inflytande (SMP) på dessa tre marknader.