Skrivelse om reservering och blockering av abonnentledningar - dnr 05-3673

2005-12-16

PTS har skickat en skrivelse till operatörer för att ge vägledning kring hur operatörerna ska hantera de problem kring reservering och blockering av abonnentledningar som uppstår.