Underrättelse - Telia Sonera får inte ta betalt för produktbyte i telestation - 04-12593 - 27 juli 2005

2005-07-27