Underrättelse - Telia Sonera ska inkludera Telesvar i grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) - dnr 05-8764 - 23 juni 2005

2005-06-23