Underrättelse - Telia Sonera ska tillhandahålla ADSL utan krav på teleabonnemang - 05-8713 - 12 juli 2005

2005-07-12