Beslut - begäran om tillsyn avseende förvalsbeställningar från slutkunder till operatörer som köper grossistprodukt för telefonabonnemang - dnr 06-7975 - 4 maj 2006

2006-05-04

PTS beslutar att inte inleda tillsyn.