Beslut angående Telenors utlämning av uppgifter om IMEI- och IMSI-nummer - dnr 06-12813 - 22 november

2006-11-22

Post- och telestyrelsen, PTS, anser att de bestämmelser som finns i lagen om elektronisk kommunikation innebär att mobiloperatörer i vissa fall är tvungna att lämna ut s.k. IMSI-nummer och s.k. IMEI-nummer på begäran från polisen. IMSI-nummer är en kod som identifierar ett sim-kort (dvs. ett mobiltelefonabonnemang) medan IMEI-nummer är en kod som identifierar en mobiltelefon (dvs. själva den tekniska utrustningen).

Bakgrunden är att Telenor inte lämnat ut uppgifter om s.k. IMEI-nummer efter begäran från polisen varpå polisen vände sig till PTS för att få ett yttrande i frågan. PTS startade tillsyn för att undersöka om Telenor var tvungna att lämna ut dessa uppgifter, enligt de skyldigheter bolaget har i och med lagen om elektronisk kommunikation.

PTS bedömning är att IMSI-nummer och IMEI-nummer omfattas av de typer av uppgifter som teleoperatörer har en skyldighet att lämna ut på begäran från polisen. Avseende IMEI-nummer anses detta vara en uppgift som endast ska lämnas ut om brottet som misstanken gäller har minst två år i straffskalan.