Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera - dnr 05-13040 - 8 mars 2006

2006-03-08

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Glocalnet AB och TeliaSonera Network Sales AB angående villkor för beställning av grossistprodukt för telefonabonnemang. PTS har i beslutet fastställt att följande avtalsvillkor skall gälla mellan parterna.

TeliaSonera Network Sales AB får inte neka Glocalnet AB:s beställningar eller hindra Glocalnet AB från att göra beställningar av grossistprodukt för telefonabonnemang med hänvisning till att slutkunden har avtal avseende prisplan, Telia Bas Ungdom då bindningstiden löpt ut, Telia Internet för Alla, Telia Internet Basic eller Telia Telesvar.

Villkoret skall gälla fr.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.