Beslut i tvistlösningsärende mellan Itesco och TDC Song om abonnentuppgifter - dnr 06-120 - 10 maj 2006

2006-05-10

PTS har den 10 maj 2006 meddelat beslut i tvist mellan Itesco AB och TDC Song AB angående villkor för utlämnande av abonnentuppgifter. PTS har i beslutet bl.a. fastställt den högsta ersättning som TDC Song AB har rätt att ta ut per år av Itesco för utlämnande av abonnentuppgifter. Den närmre utformningen av prissättningen och hur betalning skall ske har lämnats åt TDC Song att bestämma. PTS har även fastställt villkor avseende avtalstid.

TDC Song skall lämna ut abonnentuppgifterna till Itesco AB senast en månad från dagen för PTS beslut.