Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera - dnr 05-12629 - 24 februari 2006

2006-02-24

Beslut i tvistlösning i fråga om ersättning för terminering i Tele2 Sverige ABs mobila nät samt ersättning för frisamtal som origineras i Tele2 Sverige ABs mobila nät.