Beslut i tvistlösningsärende om terminering i mobilnät mellan Hi3G och Vodafone - dnr 05-13857 - 31 mars 2006

2006-03-31

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Hi3G Access AB och Vodafone Sverige AB angående de båda bolagens rätt till ersättning för mobil terminering.

PTS har i beslutet fastställt att Hi3G av Vodafone högst får ta ut:

  • 1,21 kr per minut fr.o.m. den 22 november 2004 t.o.m. den 30 juni 2005 och
  • 1,00 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS har vidare fastställt att Vodafone av Hi3G högst får ta ut:

  • 0,80 kr per minut fr.o.m. den 22 november 2004 t.o.m. den 30 juni 2005 och
  • 0,7254 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS grundar sitt beslut på de s.k. skyldighetsbesluten för Hi3G och Vodafone samt på föreläggande och prisrekommendationer som myndigheten utfärdat med stöd av dessa skyldighetsbeslut.