Beslut om försök att ge döva, hörselskadade och talskadade möjlighet att larma nödnummer 112 med SMS - dnr 06-10081 - 14 juni 2006

2006-06-14