Beslut om tillstånd för Telenor att använda GSM 1800 på flygplan - dnr 06-2551 - 12 juni 2006

2006-06-12