Föreläggande till Telia Sonera angående justering av avgift för nummerportering - dnr 05-1789 - 12 juli 2006

2006-07-12