Föreläggande till Telia Sonera om avgift vid nummerportering - 06-1789 - 14 december 2006

2006-12-14