Skrivelse om samfinansierad stationsanpassning - dnr 06-11243

2006-08-31

Ett antal större bredbandsoperatörer har arbetat fram ett avtal som reglerar hur de kostnader som uppstår när en telestation måste byggas om eller byggas ut för bredband ska fördelas. Den bärande principen är att de operatörer som vill använda den nya kapaciteten ska dela på kostnaderna för en anpassning. PTS har ombetts kommentera avtalet och lämnar nu en skriftlig kommentar till Telia Sonera.