Underrättelse om prissättning på portering av nummer - dnr 05-1789 - 28 februari 2006

2006-02-28