Underrättelse om prissättning vid terminering i mobilnät - Tele2 - dnr 05-5655 - 16 februari 2006

2006-02-15

Företagets kostnadsbaserade prissättning vid terminering i mobilnät får i genomsnitt uppgå till högst 72,54 öre per minut.