Underrättelse om prissättning vid terminering i mobilnät - Vodafone - dnr 05-5657 - 17 februari 2006

2006-02-17

Företagets kostnadsbaserade prissättning vid terminering i mobilnät får i genomsnitt uppgå till högst 72,54 öre per minut.