Underrättelse till Hi3G om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10584 - 10 juli 2006

2006-07-10