Underrättelse till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 10 juli 2006

2006-06-10