Underrättelse till Telia Sonera om att sänka avgiften för överlämning av nummer - dnr 05-1789 - 8 november 2006

2006-11-08