Underrättelse till Telia Sonera om avtalsvillkor vid sammankoppling av nät för utväxling av samtrafik - dnr 05-9642 - 5 september 2006

2006-09-05