Underrättelse till Telia Sonera om diskriminerande felavhjälpningstider avseende grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

2006-05-04