Underrättelse till Telia Sonera om hur abonnenter underrättas om förändrade avtalsvillkor - dnr 05-11843 - 7 april 2006

2006-04-07