Underrättelse till Telia Sonera om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10587 - 10 juli 2006

2006-07-10